Avicenna - De Meester der Dokters

Avicenna - De Meester der Dokters

Een korte biografie voor september 2019

Avicenna, welbekend als 'de Hoofdmeester’ is één van de grootste oosterse filosofen uit de Gouden Eeuw van de islam (9de tot 12de eeuw na Chr.). Naast zijn grote invloed op het westers denken was hij van groot betekenis voor de islamitische filosofie en geneeskunde. Hij verdiepte zich in medisch onderzoek, poëzie, de Koran, natuurkunde, chemie, wiskunde, filosofie, psychologie, metafysica en muziek.

Er wordt aangenomen dat hij geboren is in Oezbekistan op 22 augustus 980. Zijn volledige naam is Aboe Ali Al Hoessein Ibn Abdoellah Ibn Sina.

Hij werd behandeld als een ‘wonderkind’ en zo genoemd omdat hij op 10-jarige leeftijd de Koran uit het hoofd kon lezen en toen al een grondige kennis van de Perzische poëzie had.

Zijn vader was de gouverneur van de stad die een belangrijke rol speelde in de opvoeding van Avicenna. Hun huis was een ontmoetingsplaats voor veel geleerden uit verschillende steden die daar regelmatig samenkwamen. Avicenna was 13 jaar toen hij begon aan zijn medicijnstudies en kon al vanaf 16 jaar patiënten helpen. Hij bestudeerde alles wat te bestuderen viel want hij was van nature een onderzoeker. Dankzij wijn weetgierigheid kwam hij zelfs terecht aan het hof van de sultan.

Hij genas de emir van de Samaniden, Noeh ibn Mansoer en als tegenprestatie kreeg deze 17- jarige jongeman toegang tot de Koninklijke Bibliotheek. Hiermee heeft hij zijn studies kunnen uitbreiden.

Avicenna heeft meer dan 450 boeken geschreven maar hier zijn slechts 240 van bewaard geweest. Zijn talrijke verhandelingen (meer dan 100) leverden belangrijke bijdragen op het gebied van de aristotelische filosofie en de geneeskunde. De medische opleiding waar hij enorm belang aan hechtte maakte hem naast zijn opleiding in filosofische wetenschappen eeuwenlang één van de belangrijkste medische geleerde. Het is niet voor niets dat hij de ‘Meester der Dokters’ wordt genoemd.

In zijn filosofie legt Avicenna de nadruk op rede en realiteit. Volgens hem is God puur intellect en bestaat kennis uit het verstand dat dingen begrijpelijk maakt.

Zijn bekendste werken zijn ‘Het boek van de genezing’ (Al Sjiefa) en ‘De canon van de geneeskunde’ ( Al Qanoen fit Tibb). Deze laatste bleef een lange tijd een belangrijk naslagwerk voor studenten geneeskunde in Europa. Zo werd het tot 1650 als leerboek gebruikt aan de Leuvense universiteit. Zijn werken hebben heel veel Europese wetenschappers geïnspireerd, waaronder Louis Pasteur (1822-1895).

Voor wie het nog niet gezien heeft: Er staat een borstbeeld van Avicenna in Kortkrijk. Het was een geschenk aan ons land ter nagedachtenis van deze grote wetenschapper als gevolg van de doorlopende vriendschap en samenwerkingsverbanden tussen de steden Tasjkent en Kortrijk.

In Europa zijn er talloze instellingen en verenigingen die vernoemd zijn naar Avicenna.

Avicenna stierf in 1037 in Hamadan (Iran) waar hij ook werd begraven. Tegenwoordig kan men het mausoleum van Avicenna bezoeken dat aan het Avicenna-plein ligt.

Tot slot een citaat van deze grote filosoof als een dankbetuiging voor al zijn bijdragen aan onze wereld: “De mens onderscheidt zich van het dier door Woord en Kunst.”