Dag van de Wetenschap

Dag van de Wetenschap

24 november, wetenschap in Vlaanderen

Op de Dag van de Wetenschap worden wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties in de kijker gezet. De ontwikkelingen binnen wetenschap en technologie kunnen van levensbelang zijn. Denk maar eens aan de innovaties binnen de zorgsector.

Het thema 'wetenschap en geloof' was, is en blijft een actueel en boeiend onderwerp. Vaak worden ze als tegengesteld beschouwd en gelooft men niet dat wetenschap en religie verenigbaar zijn. Maar dit gaat niet op voor de islam. De Koran, de bron van islam, spoort de mens aan om zelf 'het bestaan' te onderzoeken. Zo zal de mens immers het leven, de schepping en het bestaan in haar gehaal beter begrijpen. De voordelen van wetenschap en technologie hoeven wij hier niet op te sommen. De moslim gelooft trouwens dat wetenschap mogelijk is dankzij de Schepper: Hij heeft immers de wetten van de wetenschap ingesteld bij de schepping en alles gevormd volgens een bepaalde maat. De wetenschap is dus een instrument voor de mens om dichterbij God te komen. 

Het volgende vers illustreert het belang van onderzoek: 

Ga de hele wereld rond en observeer hoe Hij de schepping op gang heeft gebracht. ... (Koran, De Spin 20)

 We kunnen blijven discussiëren over de juistheid van de vondsten van de alom bekende autodidact Charles Darwin, maar hij is wel dé persoon die deze 'goddelijke aanmoediging' al dan niet bewust heeft gevolgd. 

Wij zijn iedereen dankbaar die zelfs maar een greintje hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan wetenschap en ontwikkeling.