Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag

Voor de herdenking van alle moedige vrouwen, die hun leven hebben gegeven om de strijd voor gelijke rechten.

Vandaag is het 8 maart Internationale Vrouwendag. Op deze dag manifesteren vrouwen over heel de wereld voor gelijke rechten en vrijheden. Het is een momentum geweest in het begin van de vorige eeuw waar een kantelpunt is bereikt tegen de onderdrukking van de vrouw.

Vrouwen komen massaal bijeen om hun stem te laten horen, hun rechten te eisen aan welke zij doorheen de tijd zijn ontnomen. Op verscheidene plaatsen in de wereld zijn er nog altijd vrouwen die het slachtoffer zijn van bekrompen visies waar de vrouw wordt geminacht en onrespectvol wordt behandeld. Ook in Europa beschikt de vrouw niet altijd over gelijke rechten.

Het vrouwelijk geslacht is altijd al het doelwit geweest van dominantie. Hierdoor kreeg de vrouw nooit de mogelijkheid om zichzelf te zijn, te bewijzen waar ze effectief voor staat en bestaat. 

De reden die hier meestal aan wordt gekoppeld is het verschil in gestalte tussen man en vrouw. De fysische kenmerken tussen beide geslachten is niet hetzelfde. Wat niet meer dan logisch is, omdat deze elkaar op alle vlakken moeten aanvullen om door het wereldse te trekken. 

De natuur en het leven kunnen enkel in harmonie zijn als man en vrouw elkaar de nodige aandacht geven. Het verschil moet niet te kenmerken zijn aan het geslacht, maar aan het intellect. Zelfs hier toont wetenschappelijk onderzoek aan dat er een verschil is tussen het mannelijk en vrouwelijk brein, waarbij het brein van een vrouw efficiënter werkt.

Wij dienen de nadruk te leggen op gelijkheid van man en vrouw om alle profijt te halen uit beide geslachten voor een harmonieuze samenleving. 

Laten we er samen aan werken dat ieder de positie krijgt in de samenleving welke zij verdient.

Laten we ervoor zorgen dat de vrouw niet benadeeld wordt door haar waardigheid af te nemen of door haar te etaleren als een object.

Laten we samen als man en als vrouw wedijveren om van deze wereld een betere plaats te maken.

Wil de wereld genezen, dan moet de vrouw hem eerst vergeven…