Verslag workshop Emotionele Bewustzijn

Verslag workshop Emotionele Bewustzijn

Een korte samenvatting van een boeiende workshop.

Een twintigtal deelnemers stonden zondagmorgen klaar voor de workshop over emotionele bewustzijn . Zij konden genieten van een therapie-achtige eerste sessie dat voorafging aan een filosofische benadering van de mens en zijn gevoelens.

Psychologe Özburun begon met een verwijzing naar EFT of emotiegerichte therapie.

De mens verlangt naar dat wat hij niet bezit en normaliseert vaak wat wel beschikbaar is. De verwondering neemt af. Iedereen heeft gevoelens, de ene onderdrukt en de andere uit zijn gevoelens. De beste manier om met gevoelens om te gaan en eventueel te veranderen is de bewustwording van emoties. De mens wordt gevormd door zijn geest, gevoelens en handelingen. In plaats van bij het kleinste probleem het gedrag te willen veranderen, kan men zijn gevoel eerst nagaan: Wat voel ik in dit geval? Alle emoties hebben ons iets te zeggen. Het is heel belangrijk om je gevoelens te kunnen benoemen want dat heelt al voor vijftig procent. Onze lichamelijke klachten zijn vaak het gevolg van onderdrukte gevoelens.

Na de bespreking van deze interessante zaken werd er dieper ingegaan op het gevoel van ‘je onbelangrijk voelen’.

De tweede sessie begon met het aantonen van het belang van perceptie. Gevoelens en gedachten kunnen niet strikt gescheiden worden van elkaar. Het bestaan krijgt zin als de mens het ontdekt en erover kan getuigen. De oude wijsheid leert ons dat wij eerst het geheel moeten zien om zo tot individuele bewustzijn te komen. Filosofie betekent niet louter ‘liefde voor kennis’ maar de expertise en vaardigheid om het leven te ontdekken en waar te nemen. Wijsheid is verder kunnen kijken dan wat zichtbaar is voor de ogen. Deze sessie werd vervolgd door de gemeenschappelijke punten van de westerse en oosterse wijsheid. Sokrates, de Stoïcijnse kalmte, Einstein, Rumi, Sun Tzu, Fuzuli, Yoda, Antoine de St. Exupery, Emile Zola kwamen allen ter sprake. Achter iets dat rationeel lijkt te zijn, ligt vaak een emotie verborgen.

De workshop was een samenwerking van Harmonie vzw en Yardımeli İnternationale Hulpvereniging. De opbrengst zal  besteed worden voor kleren aan weeskinderen in Soedan. Harmonie bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en Anatolia Restaurant voor het beschikbaar stellen van zijn locatie.