Boodschap van de dag

Boodschap van de dag

De wereld is een plaats waar we elkaar nodig hebben.

We delen grondstoffen die elementair zijn voor ieder van ons. Deze grondstoffen zijn zodanig verspreid over de wereld dat het ene werelddeel nood heeft aan een ander werelddeel. Zonder invoer en uitvoer kunnen we vandaag ons menselijk leven niet verderzetten. Eerlijke handel is de sleutel tot een evenwichtig systeem.

We delen verschillende soorten van natuurlijke elementen. Water, zuurstof en grond zijn zaken die geen mens ergens kan kopen in toereikende mate. Dit is allemaal ter beschikking gesteld aan de mensheid. Wie heeft dan het recht om dit te ontnemen van een ander?

We bevatten innerlijke elementen zoals liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid. Dit zijn de sleutels tot een universeel evenwichtig sociaal stelsel. Deze waarden zijn ook een stuk van het mens zijn. In de mate dat onze medemens in het zuiden deze waarden nodig heeft, hebben onze genoten in het noorden, oosten en het westen hier ook nood aan. Waarom zou iemand zich bovenop een ander zetten, waar men dezelfde waarden met elkaar deelt?

We hebben geen excuus om in deze tijden de struisvogel te spelen en de kop in het zand te steken. Iedereen wordt met alles op hetzelfde moment geconfronteerd. Veel plaats hebben wij niet om nieuwe grenzen te tekenen. We moeten het doen met hetgeen we hebben...