Eğitim Komisyonu

EĞİTİMDE AMACIMIZ

İnsanlığın Öğretmen’inin bize “sizin en hayırlınız Kurânı – Kerîm’i öğrenen ve öğreteninizdir” buyruğu gereğince eğitim faaliyetlerimizin amacı:

  • Kurânı – Kerîm ve islâmi ilimleri donanımlı bir şekilde insanlara verebilmek,
  • “Beşikten mezara kadar ilim öğrenme” tavsiyesine uyup ilmi nesillerimize aktarmaya gayret etmek,
  • İslâmi kimliğini koruyarak içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan, topluma ve çevresine olumlu yönde katkıda bulunan, gül medeniyetinin takipçileri, geleceğin anahtar adayları, islami ilimlere vâkıf, bilinçli, olgun ve kişilik sahibi iffet abidesi mümin ve mümine şahsiyetler yetiştirebilmek,
  • İlim ve hizmet yuvası olup çölde gül yetiştirmeye talip olmak.


Vzw Harmonie'nin  davası Allah’tır. Davası Allah olanın derdi Allah’tır: “Ey imanda sebat edenler! Siz Allah’ın davasına yardım ederseniz, O’da size yardım eder ve ayaklarınızı kaydırmaz.” (Muhammed suresi 7) Harmonie adanmışlardan müteşekkil olmayı niyaz eder: “Şimdi Rabbinin adını an ve bütün varlığını O’na ada! (Müzemmil Suresi 8)

Ya adayan ol Hanne gibi.
Ya adanan ol Meryem gibi.
Yâda bahçıvan ol Zekeriya gibi.

EĞİTİM İLKEMİZ

‘Eğitim ve öğretimin temeli merhamettir’ düsturuyla hareket eden Harmonie'nin eğitim ilkesi: “Özünde merhametli, işinde merhametli olan Rahmân insana Kuranı öğretti, insanı O yarattı, insana kendini ifade etmeyi O öğretti.” (Rahmân suresi 1-4)