Europese dag van de talen

Europese dag van de talen

Boodschap van de dag

Een van Zijn tekenen is dat Hij de hemelen en de aarde heeft gemaakt en ook de verschillende talen en kleuren. Daarin zit zonder twijfel een les voor hen die nadenken.

{Koran De Romeinen 22}

O, mensen! Wij hebben jullie als man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot verschillende volkeren en stammen gemaakt zodat jullie elkaar beter leren kennen.

{Koran De Kamers 13}

Een wijze man zei ooit:

"Wie geen vreemde talen kent, weet niets van zijn eigen taal."

De verscheidenheid van talen is een verrijking en een werkelijkheid binnen het bestaan net zoals de ruimte en de aarde dat zijn. 

Deze verschillen zijn er om mensen dichter bij elkaar te brengen en niet om ze uiteen te drijven.

Laten we deze verrijking en verbinding stevig omarmen.