Familie, het stevigste schild

Familie, het stevigste schild

Wat leert de quarantaine ons?

We verkeren in bijzondere tijden. De omstandigheden in de laatste weken hebben ons doen stilstaan bij heel wat zaken die wij anders vaak aan ons voorbij laten gaan. Zo hebben wij ingezien dat gunstige sociale contacten ons in leven houden en ons motiveren om verder te doen. Dat wij steeds nood hebben aan verbondenheid, zingeving, spiritualiteit, God, Allah…
Er is een wederkeer naar de natuurlijke waarden van de mens op gang. Dat zijn die waarden die essentieel zijn voor een gezond bestaan en ontwikkeling van de mens, steeds in harmonie met zijn omgeving en de natuur. 

Eén van deze wezenlijke zaken is het gezin, het tegengif van eenzaamheid. Familie is werkelijk het stevigste schild en niet alleen in deze tijden. Maar toch heeft deze uitzonderlijke periode ons het belang ervan sterk doen beseffen. Het is een veilige haven voor iedereen, vooral voor kinderen. Daar ontwikkelen zij hun identiteit en persoonlijkheid. Zij vinden daar beschutting tegen negatieve invloeden. Daar ervaren zij het gevoel van verbondenheid, loyaliteit en steun, leren en oefenen zij hun sociale vaardigheden. Als er betrokken ouders en gezinsleden aanwezig zijn althans. Ergens dwingen de momenten van quarantaine ons om zo betrokken mogelijk te zijn en samen ondervinden wij het positief resultaat hiervan. Waarschijnlijk kunnen veel mensen zich hierin vinden: ouders die thuiswerk doen en kinderen die online onderricht krijgen. Mensen kunnen niet rapper het huis uit en moeten wel een manier vinden om constructief met elkaar om te gaan. 

Het gezin is een miniversie van de maatschappij. Daar leer je volharding, rekening houden met elkaar en grenzen respecteren. Al deze vaardigheden hebben wij ook nodig wanneer wij het huis verlaten. Daarom betekenen gezonde gezinnen een gezonde samenleving en andersom, een solide samenleving zorgt voor gezonde gezinnen en bijgevolg sterke individuen. Ieder individu kan daarom bijdragen en het verschil maken. Iedereen heeft immers baat bij een sterk gefundeerde maatschappij. 

Laten we hopen dat de saamhorigheid, naastenliefde, familiale banden en zelfreflectie die wij de laatste weken veel tegenkomen, ook na de deze tijden blijven heersen.

In een beknopt schema hebben wij voor jullie een aantal pro’s en contra’s van een globale quarantaine weergegeven. Laat jullie inspireren!