Het laatste kind in het bos

Het laatste kind in het bos

Ons boekvoorstel voor april 2020

We bevinden ons in het stadium van de 4de industriële revolutie. Deze revolutie zal zorgen voor het vervagen van de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische wereld. Het wordt een tijdperk waar onze biologische kenmerken meer de plaats zullen laten aan onderdelen die in staat zullen zijn om op een intelligente wijze met elkaar te communiceren. De vraag bij deze revolutie is in welke mate wij onze fysische waarden zullen behouden. Alle menselijke bouwstenen zijn elementen die afkomstig zijn van de natuur. Daarom hebben wij een sterke innerlijke en uiterlijke verbondenheid met haar.

We herinneren ons tijden waar kinderen meer buiten speelden dan dat ze binnen achter de schermen zaten. Kinderen die niet stilzaten achter hun schoolbanken, maar wel kalmte vonden in de natuur. We brachten daar meer tijd door maar nu hebben we er weinig affiniteit mee. De verstedelijking en de digitale wereld hebben onze levens ingepalmd en de verbondenheid  met de natuur is er op achteruit gegaan. We worden wereldwijd aangetast door een virus en toch sterven vandaag meer mensen door obesitas, weer een resultaat van het zich distantiëren van de natuur. De kinderen van deze tijd zijn opgegroeid met machines en zouden slim genoeg zijn maar we missen iets, een kind heeft evenzeer een band nodig met de natuur zoals deze nood heeft aan een goede voeding en slaaprust om een gezonde opvoeding te garanderen.

Kan u zich vinden in deze introductie, denkt u ook dat we alsmaar verder worden losgerukt van de natuur en ons meer hechten aan de digitale wereld? Dan stellen wij jullie het boek van Richard Louv voor, ‘Het laatste kind in het bos’. 

De auteur onderzoekt de relatie van kinderen met de natuurlijke wereld. Het boek is samengesteld uit verschillende studies die uitgevoerd zijn door ervaren personen in dit onderwerp. Hoewel het boek voor een groot deel bestaat uit voorbeelden uit de Amerikaanse samenleving zijn er ook verwijzingen naar andere landen. Met statistische cijfers, observaties en interviews van mensen die vertellen over hun eigen belevingen in de natuur maakt dit boek zich rijk aan een waaier van informatie die wij vandaag allemaal kunnen gebruiken en ook toepassen.

Hopelijk zal dit voorstel een aanzet geven om na te denken hoe wij onze verbondenheid met de natuur opnieuw kunnen versterken. Laat het u vooral inspireren in deze bijzondere tijden!