Wereldvoedseldag

Wereldvoedseldag

De alarmbel rinkelt al decennialang...

Het is een schandvlek op de wereld van vandaag dat er om de vijf seconden een kind moet sterven door ondervoeding terwijl men elders in de wereld maatregelen moet treffen tegen obesitas.. 

De Aarde heeft genoeg voorzieningen voor iedereen maar de ongelijke verdeling ervan is schrijnend.

Nochtans staan naastenliefde, de liefde voor de medemens en het delen met elkaar centraal in alle levensbeschouwingen.

Een uitspraak dat toegeschreven wordt aan profeet Mohammed luidt als volgt: "Wie gerust kan slapen met een volle maag terwijl zijn buur honger heeft, behoort niet tot ons (de moslimgemeenschap)". Met 'buur' bedoelt men niet enkel de bewoner die direct naast uw huis woont. Ons klein wereldje is namelijk een 'lange straat' waar de buren attent en zorgzaam moeten zijn voor elkaar.

Wij laten de alarmbel mee rinkelen en roepen iedereen en alle overheden op om aandacht te besteden voor deze erbarmelijke situatie. Onze welgemeende respect gaat uit naar alle humanitaire hulporganisaties die zich inzetten om dit tekort weg te werken.