Harmonie vzw

Een korte voorstelling

Harmonie vzw vindt haar wortels terug in Fatimatuz Zehra die een decennium lang heeft gediend als een Genkse vereniging. Halverwege 2019 werd het kind, Harmonie geboren en kon dankzij de ervaring en kennis van haar moeder de kruipfase overslaan en haar eerste stappen zetten.

Bewust van de verbondenheid tussen alle levende wezens en van haar verantwoordelijkheid tegenover dit bestaan, wil Harmonie als een ‘actieve en educatieve weldoener’ bijdragen aan een meer mensvriendelijke, zorgzame en harmonieuze samenleving. Dit wil zij bereiken aan de hand van allerlei educatieve, culturele en sociale activiteiten gericht aan gezinnen en vooral aan de jeugd.

 

“Laat het vuur van vrede maar oplaaien!”, klinkt haar leuze.

 

Harmonie neemt zich voor om de volgende hoofdregels te volgen: 

 • Alle educatieve projecten zijn gebaseerd op het principe van eenheid/verbondenheid/tewhied.
 • Zij hanteert aanpak en methodes die de hele samenleving omvatten.
 • Zij handelt vanuit een universeel menselijk perspectief.
 • Zij steunt kwaliteitsvolle projecten van andere groepen en gemeenschappen.
 • Zij respecteert en hecht veel belang aan andere meningen en inzichten.
 • Zij beschouwt de uitgedragen principes van de openbaring als gemeenschappelijke universele waarden.
 • Zij doet niet mee aan sektarisme maar handelt vanuit een gevoel van verbondenheid.
 • Zij werkt aan een inzicht gebaseerd op kennis, kennis waarbij geloof centraal staat en een geloof waarbij de mens centraal staat.
 • Haar relaties steunen op de verwantschap in de menselijke familie en op de broederschap in religie. 
 • Voor haar gehele werking geldt het volgende uitgangspunt:
  De mens centraal stellen, evenwichtig zijn in houding en matig in besteding.