Vzw Harmonie

Var oluş amacımız; insanlığın evrensel ve değişmez tüm değerlerinin yüceltilmesi ve hayata tatbik edilmesi üzerine inşaa edilmiştir.

Yaşadığımız toplumda ki bireylerin insani ve inanca yönelik kardeşlik bağlarını güçlen-diren sosyal faaliyetlerin hayatımızdaki etkinliğini artırmayı, bu çalışmaları misyonumu-za uygun olarak gelecek nesillere taşımayı kendimize görev sayarız

İnsana, eşyaya ve topluma bakışımızda dengeyi ve adaleti esas alırız.

Sağlıklı ve güçlü toplumların ayrı düşenlerle değil, omuz omuza verenlerle kurulduğunu bilir ve başta asabiyetçiliğin her türlüsü olmak üzere ayrılığa sebep olabilecek her şeyden uzak kalırız.

Yarınlarımız olan gençlerimizin şahsiyetli ve erdemli birer birey olarak yetişmelerini hedefleriz.

Toplumun yapı taşı olan aile kurumunu zedeleyecek, dolayısıyla toplumun yarınlarını dinamitleyecek oluşumlara karşı halkı bilinçlendirmeyi şiâr ediniriz.

Biz bin yıllık ulu bir çınarın dahi, kökleriyle bağlantısının kesildiğinde bir kütüğe dönüşeceğinin idrakindeyiz.

Bu bağlamda, tarihini ne bir övgü ne de bir sövgü aracı olarak görmeyen, tarihinden dersler çıkaran ve tarih sahnesinin öznesi olan nesiller yetiştirmeyi hedefleriz.

Toplumda ahlâkın ve erdemin yaygınlaşması ve kötülüklerin yanlışların azaltılması için elimizden gelen her türlü çalışmayı yaparız.

Bu amaca yönelik olan her türlü faaliyeti kimden gelirse gelsin destekler, İnsani ortak değerler için müttefiklerimizle birlikte hareket ederiz.


Amacımız

“O ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için yaratmıştır. O mutlak üstün ve çok bağışlayandır.

“De ki: Benim namazım ve ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah'a armağan olsun.”

Işığında..

Yaratıcının insanlık projesinde aktif iyi olarak “Daha İnsani Bir Toplum” adına hareket etmek...


İlkelerimiz

  1. Yapacağı eğitim çalışmalarının temeli TEVHİD'e dayanır.
  2. Toplumun tümünü kucaklayan bir uslûb kullanır.
  3. İnsani ilkeler şuuru ile hareket eder.
  4. Farklı grup ve cemaatlerin yaptığı kaliteli çalışmalara destek verir. İlkelerine aykırı olmayan çalışmalar için dernek mekanını uygun zamanlarda kullandırır..
  5. Farklı düşünceleri önemser, saygı gösterir.
  6. Vahyin vaz'ettiği ilkeleri ortak kabuller olarak görür.
  7. Cemaatçilik yapmaz. Fakat aidiyat duygusu içerisinde hareket eder.
  8. İnsan merkezli bir iman , iman merkezli bir bilgi, bilgi merkezli bir bilinç inşa eder.
  9. İlişkilerinde insanlıkta eş , dinde kardeş düsturuna dayanır.
  10. Tüm çalışmalarda eksende insan, tavırda denge, tasarrufta ihtiyaç ilkesiyle hareket eder.